PDFPrintE-mail
DRUM SCREENFILTER UNDER DRAIN

FILTER PRESS
View Full-Size Image


FILTER PRESS

Price: Call for Pricing

Ask a question about this product

FILTER PRESS
เครื่องอัดตะกอนแบบแผ่น                                       
AQUA Filter Press เป็นอุปกรณ์การรีดตะกอนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมานาน อ้นเนื่องจากการออกแบบโครงสร้างที่ง่าย และมีความสามารถในการรีดน้ำออกจากตะกอนสูงแม้นว่าจะเป็นตะกอนที่รีดน้ำออกได้อยากก็ตาม มีต้นทุนการเดินระบบและบำรุงรักษาต่ำ  AQUA Filter press เป็นอุปกรณ์ถูกออกแบบให้สามารถรีดน้ำออกจากตะกอนโดยตะกอนมีความแห้งสูง นอกจากนั้น ยังมีบริการในการออกแบบระบบกำจัดตะกอน รวมถึงผลิตเครื่องจักร ติดตั้ง เดินระบบ และฝึกอบรม อย่างครบวงจร

หลักการทำงาน                                       
เมื่อตะกอนจะถูกสูบจ่ายมายังเครื่องอัดตะกอนโดยเข้าทางช่องเปิดที่อยู่กลางแผ่นอัด ตะกอนจะกระจายเข้าสู่แผ่นอัดจนเต็มแผ่น ตะกอนจะถูกแรงอัดทำให้น้ำที่อยู่ในตะกอนไหลออกทะลุผ่านแผ่นผ้ากรองที่หุ้มแผ่นอัดตะกอนอยู่โดยที่ตะกอนจะถูกเก็บอยู่ภายในช่องว่างของแผ่นอัดตะกอนไม่สามารถผ่านทะลุผ้ากรองได้ จึงทำให้น้ำที่ได้มามีลักษณะใสไม่มีตะกอนเจือปน  หลังจากนั้นจึงทำการแยกแผ่นอัดตะกอนออกเพื่อนำตะกอนแห้งออกจากแผ่นอัดตะกอนและทำความสะอาดเพื่อรอการทำงานในรอบต่อไป

ลักษณะการใช้งาน

  • ระบบกำจัดตะกอนในน้ำเสียและระบบผลิตน้ำดี
  • โรงงานอุตสหกรรมผลิตภัณฑ์ด้าน ceramic
  • ระบบกำจัดตะกอนเคมีของโรงงานอุตสหกรรมชุบโลหะต่าง ๆ
  • ระบบกรองใสของโรงงานผลิตเครื่องดื่มต่าง ๆ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ให้ตะกอนมีความแห้งสูงกว่าระบบรีดน้ำตะกอนแบบอื่น ๆ
  • สามารถ นำน้ำกลับมาใช้ได้มากสูงถึง 99 % ซึ่งเป็นมาตราฐานที่สูงและเป็นที่ต้องการของความต้องการของโรงงานอุตสหกรรม
  • โครงสร้างแข็งแรงมีความทนทานต่อการใช้งาน อายุการใช้งานนาน และยังสามารถเลือกได้ทั้งโครงสร้างแบบเหล็ก และเหล็กกล้าไร้สนิม
Customer Reviews:

There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.