DRUM SCREEN PDF Print E-mail
Written by wanpen   
Sunday, 28 April 2013 14:31
There are no translations available.

DRUM SCREEN

Drum_Screen

หลักการทำงาน
เครื่องดักขยะอัตโนมัติที่ใช้ติดตั้งในระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียเข้าสู่เครื่องดักขยะโดยการปั๊มเข้าสู่ถังกระจายน้ำภายในเครื่องจักร
ที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของหน้าตะแกรง ที่มีลักษณธเป็นตะแกรงทรงกระบอก โดยตะแกรงนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณ
ป้องกันการอุดตัดของเศษขยะ โดยมีลักษณะเป็นลิ่ม(Trapezoid- section) ตะแกรงทรงกระบอกนี้จะทำการหมุนอย่างช้า ๆ
เพื่อให้ไปด้านหน้าเพื่อให้ขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียติดที่ด้านหน้าตะแกรง โดยที่ปลายอีกด้านหนึ่งมีใบมีดปาดตะกอนออกจากผิวของตะแกรง
และมีน้ำล้างหน้าตะแกรงเพื่อให้เกิดความสะอาด และน้ำเสียที่แยกขยะออกแล้วผ่านทะลุเข้าสู่ตะแกรงทรงกระบอกด้านในลงสู่ช่องออกด้านล่าง
ของตะแกรงเพื่อออกไปสู่ขบวนการถัดไป

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
• โครงสร้างทำจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สินม
• มีความสามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้หลายขนาดตั้งแต่   8 - 1,720 ลบม./ชัวโมง
• สามารถทำความสะอาดตะแกรงดักขยะได้ด้วยตัวเอง

Last Updated on Monday, 29 April 2013 02:12