Oil Interceptor PDF Print E-mail
Written by wanpen   
Sunday, 28 April 2013 14:03
There are no translations available.

เครื่องดักน้ำมัน

หลักการทำงาน

Oil_interceptor

การทิ้งน้ำ เสียที่มีการปนเปื้อนของน้ำมันออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อ สภาวะแวดล้อมเป็นอย่างมาก  Saint Dizier Oil Interceptor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดักน้ำมันที่ปะปนมากับน้ำเสีย ณ.จุดกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องดักน้ำมันได้รับการออกแบบให้มีส่วนดักเศษขยะหรือตะกอนที่ปะปนมา กับน้ำเสียออกเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการทำงานของระบบและ ยังมีอุปกรณ์เสริม่ในการควบคุมอัตราการไหลของน้ำเข้าสู่ระบบเพื่อไม่ให้ น้ำมันที่ปนเปื้อนมาไหลออกจากระบบอันเนื่องจากสาเหตุของอัตราการไหลที่มาก เกินไป และยังประกอบด้วย อุปกรณ์ Honey Comb Filter ที่ช่วยให้เกิดการแยกตัวของน้ำมันออกจากน้ำที่มีขนาดเล็กและทรงประสิทธิภาพ ทำให้น้ำมันแยกตัวออกจากน้ำและลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเพื่อรอการนำออกไปกำจัดใน ขั้นตอนต่อไป

ส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย
1.อุปกรณ์ช่วยลดความเร็วของน้ำ (Deflector)
2.ตะแกรงดักเศษขยะ (Bar Screen)
3.อุปกรณ์การกรองแยกน้ำมัน (Honey Comb Filter)
4.อุปกรณ์ป้องกันน้ำมันไหลออกจากระบบอัตโนมัติ (Automatic Blocking Device)


จุดเด่นผลิตภัณฑ์
1.บำรุงรักษาง่ายและสามารถถอกชิ้นส่วนมากทำความสะอาดสะดวก
2.การทำงานไม่ยุ่งยากซัมซ้อนทำให้ไม่ต้องใช้ช่างผู้ชำนาญควบุคุม
3.ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผ่านการทดสอบมาตราฐานจากประเทศฝรั่งเศส
4.มีให้เลือกหลากหลายรุ่น ทั้งตั้งบนพื้นหรือฝังใต้ดิน

2.1 oil-interceptor2 1 Oil_interceptor


Last Updated on Monday, 29 April 2013 07:24