อุปกรณ์ดักขยะ
There are no translations available.

เครื่องดักน้ำมัน

OIL INTERCEPTOR

Oil_interceptor
Saint Dizier Oil Interceptor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดักน้ำมันที่ปะปนมากับน้ำเสีย ณ.จุดกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องดักขยะ

RAKE SCREEN
6.1_rake4r-screen1_2

RAKE SCREEN  อุปกรณ์แยกขยะออกจากน้ำเสียอีกชนิดหนึ่งทีมีประสิทธิภาพสูงโดยมีขอตักขยะที่สามารถทำความสะอาดตะแกรงโดยอัตโนมัติ

DRUM SCREEN
Drum_Screen
DRUM SCREEN เครื่องดักขยะอัตโนมัติ ภายในเครื่องจักรที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของหน้าตะแกรง ที่มีลักษณะเป็นตะแกรงทรงกระบอก
STATIC SCREEN
Static_Screen
เครื่องดักขยะที่ใช้งานง่ายสะดวกไม่มีระบบกลไกลักษณะตะแกรงเป็นทรงโค้งเอียงตามแนวดิ่ง ซี่งมีลักษณะทรงลิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน
MAT SCREEN
Mat_Screen
MAT Screen อุปกรณ์ดักขยะที่สามาถติดตั้งได้ในรางรับน้ำเสีย ให้ไหลผ่านช่องเปิดเข้าไปในตะแกรงที่มีลักษณะทรงกลม
BAR SCREEN
7.1_BAR_SCREEN1
เครื่อง จักรที่ใช้สำหรับแยกเศษขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียออก  โดยน้ำเสียจะไหลผ่านตะแกรงของเครื่องจักรและเศษขยะที่มีขนาดใหญ่กว่าช่อง ตะแกรงจะถูกดักไว้ที่ด้านหน้าของตะแกรง
SCREW SCREEN
8.1_screw-screen-2_1
เครื่อง ดักขยะอัตโนมัติที่ใช้ติดตั้งในรางรับน้ำ เสีย  โดยน้ำเสียจะไหลผ่านตะแกรงดักขยะที่มีลักษณะแผ่นโค้งเจาะรูตามขนาดของขยะที่ ตัองการจะแยก