เครื่องเติมอากาศ

เครื่องจ่ายอากาศ

BRANDOL
Brandol
หัว จ่ายอากาศแบบท่อเซรามิค  ทีมีลักษณะเป็นแท่งมีรูพรุน   ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติทำจากเม็ดทรายที่มีลักษณะทรงกลมถูกหลอมเป็นแท่งและ  ประสานกันด้วยกาวชนิดพิเศษ
SHUMAFLEX
diffuser
หัว จ่ายอากาศแบบท่อยางหัวจ่ายอากาศชนิดยางสังเคราะห์ ซึ่งได้รับการพัฒนามาให้ใช้ได้กับระบบบำบัดเสีย และ ระบบน้ำผลิตน้ำดี เพื่อใช้ในการเติมอากาศ
PCI  HYDROCHECK
PCI_DS75_Diffuser
หัว จ่ายอากาศ แบบจานกลมได้รับการออกแบบให้อากาศไหลออกทางรูอากาศด้านล่างของหัวจ่ายอากาศ อากาศไม่ได้ออกทางแผ่น diapharm ของหัวจ่ายอากาศ
HELIXOR
11.1_HELIXOR
หัวจ่ายอากาศแบบท่อยางมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับน้ำเสียจึงสูงมาก
THREE LOBE ROTARY
13.1_AIR_BLOWER_2
เครื่องเติมอากาศ แบบ 2 แกนหมุน ซึ่งประกอบด้วยใบพัดชนิด 3 ใบ ซึ่งหมุนเคลื่อนที่อยู่ในตัวเรือนของเครื่องเติมอากาศ
BRUSH ROTOR
14.1_BRUSH_ROTOR_2
เครื่องเติมอากาศชนิดแนวนอน ประกอบด้วยชุดใบพัดเติมอากาศจำนวนมากที่ยึดติดและเรียงตัวกันตามเพลาแนวนอนของเครื่องเติมอากาศ
SURFACE AERATOR
15._ARATOR
เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เป็นเครื่องเติมอากาศ ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ เป็นใบพัดชนิด Turbine