ระบบบำบัดน้ำเสีย
There are no translations available.

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

Banner01

OIL INTERCEPTOR RAKE SCREEN DRUM SCREEN STATIC SCREEN MAT SCREEN
Oil_interceptor 6.1_rake4r-screen1_2 Drum_Screen  Static_Screen Mat_Screen
Saint Dizier Oil Interceptor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดักน้ำมันที่ปะปนมากับน้ำเสีย ณ.จุดกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ RAKE SCREEN  อุปกรณ์แยกขยะออกจากน้ำเสียอีกชนิดหนึ่งทีมีประสิทธิภาพสูงโดยมีขอตักขยะที่สามารถทำความสะอาดตะแกรงโดยอัตโนมัติ DRUM SCREEN เครื่องดักขยะอัตโนมัติ ภายในเครื่องจักรที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของหน้าตะแกรง ที่มีลักษณะเป็นตะแกรงทรงกระบอก เครื่องดักขยะที่ใช้งานง่ายสะดวกไม่มีระบบกลไกลักษณะตะแกรงเป็นทรงโค้งเอียงตามแนวดิ่ง ซี่งมีลักษณะทรงลิ่ม เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน MAT Screen อุปกรณ์ดักขยะที่สามาถติดตั้งได้ในรางรับน้ำเสีย ให้ไหลผ่านช่องเปิดเข้าไปในตะแกรงที่มีลักษณะทรงกลม
BAR SCREEN SCREW SCREEN BRANDOL SHUMAFLEX PCI  HYDROCHECK
7.1_BAR_SCREEN1
8.1_screw-screen-2_1
Brandol
diffuser
PCI_DS75_Diffuser
เครื่อง จักรที่ใช้สำหรับแยกเศษขยะที่ปะปนมากับน้ำเสียออก  โดยน้ำเสียจะไหลผ่านตะแกรงของเครื่องจักรและเศษขยะที่มีขนาดใหญ่กว่าช่อง ตะแกรงจะถูกดักไว้ที่ด้านหน้าของตะแกรง เครื่อง ดักขยะอัตโนมัติที่ใช้ติดตั้งในรางรับน้ำ เสีย  โดยน้ำเสียจะไหลผ่านตะแกรงดักขยะที่มีลักษณะแผ่นโค้งเจาะรูตามขนาดของขยะที่ ตัองการจะแยก หัว จ่ายอากาศแบบท่อเซรามิค  ทีมีลักษณะเป็นแท่งมีรูพรุน   ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติทำจากเม็ดทรายที่มีลักษณะทรงกลมถูกหลอมเป็นแท่งและ  ประสานกันด้วยกาวชนิดพิเศษ หัว จ่ายอากาศแบบท่อยางหัวจ่ายอากาศชนิดยางสังเคราะห์ ซึ่งได้รับการพัฒนามาให้ใช้ได้กับระบบบำบัดเสีย และ ระบบน้ำผลิตน้ำดี เพื่อใช้ในการเติมอากาศ หัว จ่ายอากาศ แบบจานกลมได้รับการออกแบบให้อากาศไหลออกทางรูอากาศด้านล่างของหัวจ่ายอากาศ อากาศไม่ได้ออกทางแผ่น diapharm ของหัวจ่ายอากาศ
HELIXOR THREE LOBE ROTARY SURFACE AERATOR SCRAPPER BRUSH ROTOR
11.1_HELIXOR
13.1_AIR_BLOWER_2
 15._ARATOR
 HYDRAULIC-SCRAPER
 14.1_BRUSH_ROTOR_2
หัวจ่ายอากาศแบบท่อยางมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับน้ำเสียจึงสูงมาก เครื่องเติมอากาศ แบบ 2 แกนหมุน ซึ่งประกอบด้วยใบพัดชนิด 3 ใบ ซึ่งหมุนเคลื่อนที่อยู่ในตัวเรือนของเครื่องเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศผิวน้ำ เป็นเครื่องเติมอากาศ ที่ถูกออกแบบให้มีลักษณะพิเศษ เป็นใบพัดชนิด Turbine อุปกรณ์ การกวาดตะกอนที่มีการเคลื่อนที่ในการกวาดตะกอนแบบไปและกลับเหมาะเพื่อที่จะ พาตะกอนให้เคลื่อนที่ไปลงบ่อรับตะกอนได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ เครื่องเติมอากาศชนิดแนวนอน ประกอบด้วยชุดใบพัดเติมอากาศจำนวนมากที่ยึดติดและเรียงตัวกันตามเพลาแนวนอนของเครื่องเติมอากาศ
POLYMER BELT FILTER PRESS BELT FILTER PRESS TUBE SETTLER FILTER UNDER DRAIN
 17.1_POLYMER_1
16.1_BELT_FILTER_PRESS_1
18.1_FILTER_PRESS_3
19.1_TUBE_SETTLER 20.1_FILTER_UNDER_DRAIN_3
เครื่อง เตรียมสารละลายโพลิเมอร์   เป็นระบบเตรียมสารละลายโพลิเมอร์อัตโนมัติสำเร็จรูป   ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้ในการเตรียมสารละลายโพลิเมอร์ เครื่องรีดตะกอนชนิดสายพาน ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้สำหรับงานบำบัดตะกอนจากน้ำเสียชุมชน หรืออุตสาหกรรม เครื่องอัดตะกอนแบบแผ่นเป็นอุปกรณ์การรีดตะกอนที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมานาน อ้นเนื่องจากการออกแบบโครงสร้างที่ง่าย แผ่นช่วยตกตะกอน เป็นแผ่นช่วยตกตะกอนผลิตจากวัสดุ PVC  ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตกตะกอนของสารแขวนลอยในน้ำ ระบบ Acon Filter Underdrain เป็นระบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปที่ความสำคัญเป็นอย่างมากในขบวนการกรองและขบวนการล้างย้อน
LAMELLA SAND FLO ACON TANK PIONEERWATER TANK
Lamella Sanflo_1 Acon_tank Pioneer_Tank
"INKA Lamella separator"  เป็นถังตกตะกอนที่ถูกออกแบบพิเศษทำให้สามารถลดพื้นที่ในการตกตะกอนและยังทำ  ให้ขนาดของถังตกะกอนเล็กลงกว่า 10 เท่า เมื่อเทียบกับถังตกตะกอนแบบดั้งเดิม ถัง กรองทรายแบบล้างกลับต่อเนื่อง           Sandflo Filter เป็นระบบการกรองต่อเนื่องแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถที่กรองน้ำที่มีความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยสูง ๆ ได้ ถังสำรองน้ำคอนกรีต Acon Tank เป็นถังคอนกรีตสำเร็จรูปนวตกรรมใหม่ที่ก่อสร้างด้วยระบบ Precast Element "Pionneer Tank" ถังน้ำเหล็กประกอบสำเร็จรูป จากประเทศออสเตเรีย ถูกออกแบบโครงสร้างผนังแบบลอน (corrogate)